Άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επαναλειτουργία των καταστημάτων και επιχειρήσεων που καταστράφηκαν κατά τα χθεσινά επεισόδια

Επιστολή έστειλε η ΓΣΕΒΕΕ προς τον Πρωθυπουργό κ. Λ. Παπαδήμο αναφορικά με τις χθεσινές καταστροφές σε καταστήματα και επιχειρήσεις.


Συγκεκριμένα:

"Οι συνέπειες από τις εκτεταμένες καταστροφές και βανδαλισμούς σε καταστήματα και επιχειρήσεις στα κέντρα των πόλεων κατά την χθεσινή μέρα, πρέπει να αντιμετωπισθούν από την Πολιτεία με μέτρα που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές να επαναλειτουργήσουν το συντομότερο.

Απαιτείται άμεση καταγραφή των ζημιών και ακολούθως αποζημιώσεις για πάγιες εγκαταστάσεις και εμπορεύματα. Απαλλαγή από φόρους και τέλη καθώς και πληρωμή τιμολογίων ΔΕΚΟ για το 2012. Απαραίτητη και η δυνατότητα άτοκης (επιδότηση επιτοκίου) δανειοδότησης και κάλυψης από τον ΟΑΕΔ των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές για το 2012."