Υπόμνημα ΓΣΕΒΕΕ στον κοινωνικό διάλογο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ & ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Θεωρούμε ότι είναι μεγάλη ευθύνη των κυβερνήσεων διαχρονικά και ιδιαίτερα της σημερινής, που δεν λάμβαναν υπόψη τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αλλά ούτε ενθάρρυναν το διάλογο για την υποβολή κοινών προτάσεων πολιτικής.

Ο διάλογος και οι συμφωνίες, βέβαια, δεν μπορεί να είναι διμερείς καθώς βασικοί παράγοντες του κόστους και της ανταγωνιστικότητας δεν είναι ελέγξιμοι μόνο από την μεριά των εργοδοτών και των εργαζομένων αλλά εξαρτώνται και από την κυβερνητική – κρατική πολιτική.  Οι εταίροι μπορούν να  ρυθμίσουν το ζήτημα του μισθολογικού κόστους, από την άλλη μεριά οι κυβερνητικές – κρατικές πολιτικές είναι εκείνες που καθορίζουν το συνολικό κόστος των επιχειρήσεων. Αυτό συμβαίνει μέσα από τις παραγωγικές εισροές που συνδέονται με κατ’ ουσία κρατικές υπηρεσίες (ενέργεια κλπ), το μη μισθολογικό κόστος στου οποίου την απόδοση επίσης διαμεσολαβεί το κράτος (ασφάλιση, υγεία, κλπ) και την συνεχώς μεταβαλλόμενη φορολογία σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Στο τραπέζι, λοιπόν, της συζήτησης και της συμφωνίας πρέπει να μπει και το σημαντικό μέρος του κόστους που προέρχεται από τον κρατικό τομέα αμέσως και εμμέσως. Τότε μόνο μπορεί να είναι βιώσιμη και αξιόπιστη μία διμερής συμφωνία που θα αφορά τους μισθούς. Δεν υποστηρίζουμε ότι οι μισθοί δεν μπορεί να είναι αντικείμενο διορθώσεων, υποστηρίζουμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μονομερώς, ιδιαίτερα όταν το περιβάλλον και η φορολογία των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα συνεχώς μεταβάλλονται.

Σχετικά αρχεία: