Κοινή επιστολή 6 Οργανώσεων ΜμΕ, Ελλάδας – Ιταλίας – Ισπανίας – Γαλλίας, στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής M. Vestager για το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων

Πιο συγκεκριμένα, σε σημερινή επιστολή για το προσωρινό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων προς την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που υπογράφουν οι Προέδροι των ΓΣΕΒΕΕ (Γιώργος Καββαθάς), ΕΣΕΕ (Γιώργος Καρανίκας), CPME (Γαλλική Συνομοσπονδία ΜΜΕ, François Asselin), CNA (Ιταλική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Danielle Vaccarino), Confartigianato (Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων Ιταλίας, Giorgio Merletti) και PIMEC (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Καταλονίας,Josep González i Sala) αναφέρονται τα ακόλουθα:

 

«Σας απευθυνόμαστε για λογαριασμό των οργανώσεων ΜΜΕ στις χώρες μας, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, και Ισπανία, εκπροσωπώντας πάνω από 2 εκατ. επιχειρήσεις και περισσότερες από 10 εκατ. θέσεις εργασίας.

Οι ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη πλήττονται έντονα από το οικονομικό σοκ που προκλήθηκε από την παγκόσμια πανδημία. Το προσωρινό πλαίσιο της ΕΕ αξιοποιήθηκε πολύ από τις Κυβερνήσεις μας και οι περισσότερες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στη βάση του έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς, είχε σημαντικό αντίκτυπο στις βιοτεχνίες και στις ΜΜΕ.  

Επιδοκιμάζουμε θερμά την παράταση και προσαρμογή του πλαισίου έως τις 30 Ιουνίου 2021 και τη στήριξη ανακεφαλαιοποίησης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 της οποίας δίνει τη δυνατότητα στα Κράτη Μέλη. Αποτελεί ένα πρώτο βήμα για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους και να αμβλύνουν τις επιπτώσεις της CoViD-19 σε αυτές με σειρά ευέλικτων μέτρων κρατικών ενισχύσεων σε αυτή τη μεταβατική και αβέβαιη περίοδο. Η μόνη βεβαιότητα είναι ότι η οικονομία θα πλήττεται χρόνια από αυτή και οι ΜΜΕ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή καθώς σήμερα είναι αυτές που επηρεάζονται περισσότερο.

Πιστεύουμε ότι ο αντίκτυπος της κρίσης θα είναι πολύ βαθύτερος για τις επιχειρήσεις μας και η επέκταση που αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι ανεπαρκής καθώς οι ΜΜΕ θα συνεχίσουν να έχουν ανάγκη αποτελεσματικά και διαρκή μέσα για να διασφαλίσουν τις ανάγκες τους σε ρευστότητα. Επιπλέον, οι αρχές της ΕΕ καλούνται να διασφαλίσουν τη μέγιστη ευελιξία των τραπεζικών κανόνων και κανονισμών έως ότου η υγειονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιστρέψει σε σταθερότητα. Και αυτό προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος ακαμψίας που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάκαμψη των ΜΜΕ. Συνεπώς ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τα αιτήματά μας και σύντομα να προτείνει μεγαλύτερη επέκταση τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και να εξετάσει περαιτέρω συνοδευτικούς τρόπους για να μπορέσουν οι ΜΜΕ να επωφεληθούν περισσότερο από κρατικές ενισχύσεις και να αποκατασταθεί εμπιστοσύνη.

Στην παράγραφό του 27α, το Προσωρινό Πλαίσιο δηλώνει ότι η ανώτατη περίοδος επιστροφής πόρων είναι τα 6 έτη. Αυτή τη στιγμή, οι ΜΜΕ προσπαθούν να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους και την απασχόληση κατά το μέγιστο δυνατό. Η παροχή σύντομης περιόδου για την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν στη βάση αυτού του πλαισίου, σε συνδυασμό με άλλες οικονομικές δεσμεύσεις όπως φόρους και πληρωμές ενοικίων, θα αυξήσει τα τρωτά τους σημεία και θα επηρεάσει την ικανότητά τους να προστατεύσουν τις δραστηριότητές τους και θέσεις εργασίας. Η οικονομία στο σύνολό της θα επηρεαστεί δεδομένου ότι οι ΜΜΕ είναι η ραχοκοκαλιά της. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεκτείνει την περίοδο αυτή στα 10 έτη, τουλάχιστον.

Ζητάμε, επίσης, τα καθεστώτα εγγύησης δανείων να μπορούν να εφαρμόζονται όχι μόνο σε δάνεια αλλά και σε άλλους τύπους όπως είναι η προσωρινή χρηματοδότηση στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δάνεια συμμετοχής των ΜΜΕ. Θεωρούμε τους τύπους αυτούς απαραίτητους για την αποφυγή δυσκολιών φερεγγυότητας που μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ως προς αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι και το IMF (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) προτείνει αυτούς τους τύπους για να διασφαλιστεί μακροχρόνια βιωσιμότητα των ΜΜΕ καθώς και επενδυτική ικανότητα λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου Μαρτίου – Σεπτεμβρίου οι δείκτες χρέους των ΜΜΕ επιδεινώθηκαν σημαντικά.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η κατάσταση είναι γεμάτη αβεβαιότητα όπως και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένου του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Για να συνοψίσουμε, υπάρχουν δύο τρόποι για να αυξηθεί η ασφάλεια (σε σχέση με την αβεβαιότητα που αναφέρθηκε στην αρχή της πρότασης) των επιχειρήσεων: επέκταση της ισχύος του προσωρινού πλαισίου, και επέκταση της περιόδου επιστροφής.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας και είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε πρόσθετα λεπτομερή στοιχεία για θέματα των ΜΜΕ και τις ανάγκες τους για στήριξη».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ: