Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ με τον Γ.Γ. Βιομηχανίας, κ. Ι. Κυριακού

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2020, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Ιωάννη Κυριακού και αντιπροσωπείας της ΓΣΕΒΕΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Καββαθά. 

Στη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό και παραγωγικό κλίμα, η ΓΣΕΒΕΕ ανέδειξε καίρια ζητήματα που απασχολούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και χρήζουν κατάλληλου σχεδιασμού και παρεμβάσεων.

Ειδικότερα, τα κύρια θέματα προς επεξεργασία που έθεσε, μεταξύ άλλων, η ΓΣΕΒΕΕ αφορούσαν:

  1. Συστηματοποίηση συνεργασίας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε πεδία σχετικά με την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων.
  2. Θέματα αδειοδότησης και εποπτείας αγοράς (π.χ. τεχνικά επαγγέλματα).
  3. Προώθηση προγραμμάτων υποστήριξης των μικρών επιχειρήσεων σε θέματα  διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων (clusters) και στήριξης του ψηφιακού  μετασχηματισμού στη νέα προγραμματική περίοδο.
  4. Στήριξη του τομέα της ελληνικής χειροτεχνίας και των σχετικών πρωτοβουλιών.
  5. Επεξεργασία και ανάδειξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρές  επιχειρήσεις και στήριξη της μετάβασης τους στη νέα οικονομική και τεχνολογική πραγματικότητα (π.χ. πράσινη-ψηφιακή μετάβαση, Covid-19).

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε υπό το πρίσμα αμοιβαίων δεσμεύσεων ως προς την ανάπτυξη περαιτέρω συστηματικής συνεργασίας, κατά την επόμενη χρονική περίοδο, στα επιμέρους θεματικά πεδία.