Κατάληψη του Υπουργείου Οικονομικών

Το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποίησε κατάληψη του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω άρνησης θεσμικού εκπροσώπου του Υπουργείου σε διεξαγωγή προγραμματισμένης συνάντησης για επίδοση υπομνήματος από την Συνομοσπονδία.