Σχέδιο Νόμου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις ΥΠΕΚΑ» α. Πόρος για ασφαλιστικά ταμεία β. Έκπτωση 30% για επιχειρήσεις

Η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, σε σχέση με το Σχέδιο Νόμου για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις ΥΠΕΚΑ», αναφέρει τα ακόλουθα :

«Θεωρούμε ότι το κόστος τακτοποίησης πολεοδομικών παραβάσεων στις επιχειρήσεις – επαγγελματικούς χώρους, που τις περισσότερες φορές «επεβλήθη» από την ανάγκη καλύτερης λειτουργίας της επιχείρησης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε μια πιο ευνοϊκή βάση (έκπτωση 30%).

 

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, η με ευθύνη του Κράτους, έλλειψη χώρων υποδοχής επιχειρήσεων (ΒΙΟ.ΠΑ – ΒΙ.ΠΕ) και γενικότερου χωροταξικού σχεδιασμού που θα απέτρεπε φαινόμενα “υποχρεωτικών” παρεκκλίσεων.

 

Είναι επίσης σημαντικό να προβλεφθεί ένα ποσοστό επί των καταβαλλόμενων τελών νομιμοποίησης, να αποδοθεί στα ασφαλιστικά ταμεία (Ειδικός Λογαριασμός), ώστε να καλυφθούν με επάρκεια πρόσθετες ανάγκες που δημιουργούνται, προκαλώντας και αντίστοιχες πιέσεις στο Κρατικό Προϋπολογισμό».