Συνάντηση εργασίας ΓΣΕΒΕΕ με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας και προώθησης τεκμηριωμένων προτάσεων για θέματα αναπτυξιακής πολιτικής και πολιτικών στήριξης των μικρών επιχειρήσεων που επιδιώκει η ΓΣΕΒΕΕ με τoυς αρμόδιους φορείς της Κυβέρνησης, αντιπροσωπεία της ΓΣΕΒΕΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γ. Καββαθά πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας τη Δευτέρα 05/08/2019 με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μ. Βορίδη.

 

Η Διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε αναλυτικό πλέγμα επίκαιρων τεκμηριωμένων προτάσεων σχετικά με θέματα συστήματος, διαδικασιών και εξετάσεων πιστοποίησης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων αρμοδιότητας ΕΦΕΤ. Ειδική μνεία έγινε επίσης ως προς την πρωτοβουλία οργανωμένης στήριξης της παραγωγικής διαδικασίας και των προϊόντων των Μοναστικών κοινοτήτων και των μικρών και πολύ μικρών παραγωγών με διακριτικό τίτλο «ΚΑΝΩΝ» που αποτελεί κοινή προσπάθεια της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) και της ΓΣΕΒΕΕ.

 

Επιπροσθέτως, η ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη της αγροδιατροφής και των εφαπτόμενων κλάδων, ιδιαίτερα σε επίπεδο: α) βιώσιμης ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα μέσω της τεχνολογικής και παραγωγικής αναβάθμισης της αγροτικής παραγωγής, β) προώθησης σύγχρονων μορφών συνεργατικότητας και δικτύων συνεργασίας (clusters) καθώς και γ) υποβοήθησης των παραγωγικών μονάδων σε θέματα κλιμάκωσης παραγωγής, τυποποίησης, πιστοποίησης και προώθησης προϊόντων προστιθέμενης αξίας μέσω κινήτρων και μέτρων στήριξης των μικρών επιχειρήσεων και παραγωγών.  

 

Η ΓΣΕΒΕΕ, δεδομένης της μακρόχρονης και εκτεταμένης εμπειρίας της ως προς τη δημιουργία και καθοδήγηση συνεργατικών σχηματισμών, επανέλαβε το βασικό πυρήνα των προτάσεων της ως προς την ανάγκη ανάπτυξης στοχευμένων και πολυ-επίπεδων πολιτικών υποστήριξης των συνεργατικών σχημάτων στον ευρύτερο τομέα της αγροδιατροφής σε επίπεδο οικονομικών-φορολογικών κινήτρων, ειδικών δράσεων υποστήριξης της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας και διαμόρφωσης συνεργατικών υποδομών.

 

Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει όλα τα θέματα που έθεσε η ΓΣΕΒΕΕ και αφορούν στο χαρτοφυλάκιο του, ενώ θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες εξειδίκευσης σε όποια ζητήματα αυτό απαιτηθεί.