Επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ με τις θέσεις της για το Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο - Προτεινόμενες αλλαγές στο Νέο Νομοσχέδιο

Η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε επιστολή προς τις Ομοσπονδίες στις 28 Μαϊου 2010 με τις θέσεις της σχετικά με το νέο Ασφαλιστικό Νομοσοχέδιο

 

Σε ότι αφορά στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) στην Ελλάδα περάσαμε από την εποχή των πολλών βεβαιοτήτων και σταθερών στην εποχή των πολλών αβεβαιοτήτων καιεπισφαλειών, όχι μόνο λόγω της δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης και του μεγάλου προβλήματος δανεισμού για χρηματοδότηση των υποχρεώσεων του Κράτους, αλλά και λόγω της διαφαινόμενης λογικής εγκατάλειψης του ΣΚΑ ως βασικού σταθεροποιητικού παράγοντα κοινωνικής δικαιοσύνης και Συνοχής.

Το έλλειμμα των Ασφαλιστικών Οργανισμών στην Ελλάδα υπολογίζεται πλέον των 650 ΔΙΣ €, όταν το Δημόσιο χρέος είναι 300 ΔΙΣ €. Το έλλειμμα όμως αυτό δεν είναι ισομερώς κατανεμημένο σε όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Το 8% των Ασφαλισμένων κύρια στα “ευγενή” αποκαλούμενα Ταμεία, δημιουργεί το 30% του συνολικού ελλείμματος των ≈ 650 ΔΙΣ €. Τα μεγάλα ελλείμματα είναι αποτέλεσμα περισσότερο του ισχυρού πελατειακού διαγωνισμού υπέρ κάποιων και σε βάρος των πολλών και ιδιαίτερα των ασφαλισμένων Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων. 

Η προ του 1980 περίοδος της άτοκης κατάθεσης των αποθεματικών των ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ευθύνεται για το 15% περίπου του γενικού ελλείμματος του ασφαλιστικού συστήματος.

Άλλες είναι οι αιτίες και τα συμφέροντα που κύρια ευθύνονται και που ακόμα και σήμερα υπάρχουν, καθώς η ατολμία για την αντιμετώπισή τους συνεχίζεται.

Ο ΟΑΕΕ έχει από τα μικρότερα ή και το μικρότερο κατά κεφαλήν έλλειμμα (ανάλογα δηλ. με τον αριθμό των ασφαλισμένων του). Αυτό και μόνο αναδεικνύει και την ανισορροπία του ΣΚΑ, αλλά και την εύνοια που εξασφαλίσθηκε μέσα από μια πελατειακή λογική για πολλές δεκαετίες για ορισμένα Ταμεία σε βάρος άλλων.

Ο ΟΑΕΕ είναι ο πλέον υποχρηματοδοτούμενος Ασφαλιστικός Οργανισμός στην Ελλάδα, μακράν όλων των άλλων. Ο Μ.Ο. ηλικίας συνταξιοδότησης στον ΟΑΕΕ είναι τα 66, όταν σε άλλα Ταμεία δίνονται πλήρεις συντάξεις σε πολύ μικρότερες ηλικίες. Ο Μ.Ο. των συντάξεων στον ΟΑΕΕ είναι ≈ 700 €. Μόνο δε το 10% λαμβάνει συντάξεις άνω των 1.000 €.

Παρά ταύτα στο προτεινόμενο Νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό και ειδικότερα για τους Ασφαλισμένους του πρώην ΤΕΒΕ που αποτελούν το 68% στον ΟΑΕΕ επιφυλάσσονται δυσάρεστες “εκπλήξεις” με έμφαση στους ασφαλισμένους μεταξύ 1978 - 2002. Για τους οποίους θα υπάρξουν μειώσεις συντάξεων έως 22%. Σε ότι δε αφορά το καθεστώς της βασικής σύνταξης των 360 € + την ανταποδοτική, για τους Νέους Ασφαλισμένους (μετά το 2013) υπό τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, αλλά και αυτές που όπως φαίνεται διαμορφώνονται για την επόμενη δεκαετία, δεν εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή σύνταξη ακόμα και όταν υπάρξουν οι προϋποθέσεις συνεχούς επαγγελματικού 35ετους βίου, σημειωτέον ότι και οι εισφορές των νέων ασφαλισμένων είναι υψηλότερες από αυτές των παλαιών.

Μοναδικό θετικό σημείο του Νομοσχεδίου για τους αυτοαπασχολούμενους είναι για πρώτη φορά στην Ελλάδα θεσμοθέτηση προνοιακού καθεστώτος ανάλογο με αυτό που ισχύει για τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα.

Δυστυχώς η νέα ασφαλιστική πρόταση είναι βαθύτατα επηρεασμένη από την οικονομική συγκυρία της στιγμής και δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια, έστω και σταδιακής βελτίωσης στο άμεσο μέλλον.

Το Σ.Κ.Α. είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να είναι στατικό και πρέπει να εξελίσσεται ώστε να εξασφαλίζει την ισορροπία και να διαμορφώνει όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής. Όχι όμως και να υπακούει αποκλειστικά,  με μια κοντόφθαλμη λογική, στη συγκυρία μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής όπως η σημερινή. Γιατί τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος να διαμορφώσει όρους κοινωνικής υποβάθμισης και αποσταθεροποίησης.

Στην Ελλάδα της πρωτιάς μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ σε ιδιωτικές δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στην Ελλάδα της πρωτιάς σε ιδιωτικές δαπάνες για την παιδεία, η αξιοπρεπής σύνταξη δεν ενισχύει μόνο την ενεργό ζήτηση αλλά και αποτελεί και βασικό όρο στοιχειώδους επιβίωσης, κοινωνικής αξιοπρέπειας και συνοχής.

Δυστυχώς, αντί να εξαντληθούν τα περιθώρια εξορθολογισμού του υπάρχοντος συστήματος στην κατεύθυνση της εξεύρεσης νέων πηγών χρηματοδότησής του (εκτός προϋπολογισμού) και σύγκρουσης με τα συμφέροντα που λυμαίνονται τους υπάρχοντες πόρους του συστήματος, επιλέγεται η εύκολη λύση της περικοπής συντάξεων σε σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους, ιδιαίτερα του ΟΑΕΕ.

Αγαπητοί συνάδελφοι γι΄ αυτούς τους λόγους,

είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε σε κάθε άδικη αλλαγή που προτείνεται στο Νομοσχέδιο σε βάρος μας, ενημερώνοντας τους συναδέλφους και κινητοποιώντας την δυναμική του οικονομικού και κοινωνικού σώματος που εκπροσωπούμε σε κάθε κατεύθυνση.

 

I. Στόχοι και Διεκδικήσεις ΓΣΕΒΕΕ

 • Οι προτεινόμενες ασφαλιστικές αλλαγές να μην έχουν Αναδρομική ισχύ. Την Αναδρομικότητα των αλλαγών απέτρεψε η ΓΣΕΒΕΕ μετά από συντονισμένο αγώνα το 2007. Ο αγώνας εκείνος διαμόρφωσε και τις συνθήκες ώστε να μην επανέλθει το ζήτημα στην προτεινόμενη, τωρινή, Ασφαλιστική αλλαγή.
 • Κατάργηση των Διατάξεων που αφορούν στην περικοπή της 13ης και 14ης Σύνταξης.
 • Διατήρηση της δυνατότητας συνταξιοδότησης άνευ ορίου ηλικίας μετά από 37 χρόνια ασφάλισης. Μέτρο που θεσμοθετήθηκε το 2003 μετά από παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ.
 • Διατήρηση της δυνατότητας συνταξιοδότησης στα 60 χρόνια μετά από 35 χρόνια ασφάλισης.
 • Βελτίωση των όρων υπολογισμού της σύνταξης με Διαδοχική Ασφάλιση. Το πρώτο βήμα είχε γίνει μετά από παρέμβαση πάλι της ΓΣΕΒΕΕ το 1993. Η βελτίωση που επιτεύχθηκε τότε ήταν της τάξης    του 8%.
 • Εξασφάλιση θεσμοθετημένης χρηματοδότησης ως ποσοστό του ΑΕΠ για τον ΟΑΕΕ, ανάλογα με αυτή του ΙΚΑ, ώστε να μην βρίσκεται το Ταμείο υπό συνεχή πίεση και οι Ασφαλισμένοι σε Ανασφάλεια για το αν θα υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθούν οι συντάξεις. Η ανασφάλεια αυτή τα τελευταία ιδίως 5 χρόνια οδήγησε σε απαξίωση τον ΟΑΕΕ, συνέβαλε και στην αύξηση μη πληρωμής εισφορών, ωθεί δε πολλούς στην ιδιωτική ασφάλιση. Πλήττει την επιχειρηματικότητα ιδιαίτερα σε μικρή κλίμακα.
 • Επιπλέον χρηματοδότηση πρέπει να υπάρξει για τις προνοιακές παροχές οι οποίες δίνονται από τον ΟΑΕΕ μετά από Κυβερνητικές αποφάσεις. Πλέον χρηματοδοτικής κάλυψης και από τον λογαριασμό Αλληλεγγύης (τύπου ΛΑΦΚΑ).
 • Προνοιακό δίχτυ Ασφάλειας για Αυτοαπασχολούμενους ανάλογο με αυτό που ισχύει για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα όταν χάνουν την δουλειά τους (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για 2 χρόνια). Καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής στον Κοινωνικό Τουρισμό (Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού) για ενεργούς επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ και για συνταξιούχους. Υπάρχουν ανάλογα μέτρα μόνο σε πολύ λίγες Ευρωπαϊκές χώρες.
 • Η καθιέρωση, στερέωση και επέκταση του προνοιακού Δίχτυ Ασφαλείας για Αυτοαπασχολούμενους και συμβοηθούντα μέλη (για επίδομα ανεργίας, ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς για συζύγους αυτοαπασχολουμένων για την παροχή αυτόνομης σύνταξης και αναγνώριση του χρόνου εγκυμοσύνης και λοχείας).
 • Η εξυγίανση του άρρωστου, σπάταλου και Διεφθαρμένου συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα. 
 • Στην κατεύθυνση της εξασφάλισης μιας πραγματικής Δημόσιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πρέπει να δοθεί η μεγάλη μάχη. Η Ελλάδα είναι πρώτη μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ σε ιδιωτικές δαπάνες για υγεία, περίθαλψη και φάρμακα.

Το στοίχημα αυτό όμως πρέπει να κερδιθεί και οι μαύρες τρύπες της Διαφθοράς πρέπει να κλείσουν. Να μην απομειζούνται χρήματα με γεωμετρική πρόοδο από τον προϋπολογισμό σε βάρος και άλλων προτεραιοτήτων της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Σε αυτήν την κατεύθυνση δυστυχώς δεν έχουν γίνει σοβαρά βήματα μέχρι τώρα ώστε να απελευθερωθούν πόροι για την ενίσχυση πραγματικά ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και περαιτέρω βελτίωσης των χαμηλών συντάξεων βάσης. Η ολιγωρία αυτή αποστερεί πόρους και οδηγεί την προτεινόμενη Ασφαλιστική παρέμβαση σε περικοπές συντάξεων, της 13ης και 14ης σύνταξης και αλλαγές προς το χειρότερο των παραμέτρων του ΣΚΑ.

Ο ΟΑΕΕ είναι ο πλέον υποχρηματοδοτούμενος έως τώρα Ασφαλιστικός Οργανισμός στην Ελλάδα αν και  ο 2ος μεγαλύτερος Οργανισμός. Παρουσιάζει δε και το μικρότερο κατά κεφαλήν έλλειμμα.

Ο μέσος όρος ηλικίας συνταξιοδότησης είναι τα 66 έτη. Η δε σχέση ασφαλισμένων προς συνταξιούχους είναι 2,46 (στο ΙΚΑ είναι 1,66).

 • Η όποια Ασφαλιστική αλλαγή να μην μεταφέρει τα βάρη στους Νέους ασφαλισμένους (μετά το 1993), όπως γίνονταν έως σήμερα. Οι Νέοι ασφαλισμένοι δεν οφείλουν να πληρώσουν τα “σπασμένα” του Ασφαλιστικού συστήματος. Είναι δεδομένο ότι το Ασφαλιστικό σύστημα από 1993 και μετά έχει Αναλογιστική ισορροπία και δεν διαμορφώνει Ασφαλιστικά ελλείμματα.
 • Βελτίωση των όρων υπολογισμού των συντάξεων για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους. Να υπάρχει επίσης η δυνατότητα προαιρετικής επιλογής της ασφαλιστικής κατηγορίας, ώστε να παρέχεται και μεγαλύτερη σύνταξη, εκτός από την ανά τριετία υποχρεωτική αλλαγή που ήδη ισχύει.
 • Η παρούσα έκτακτη οικονομική συγκυρία απαιτεί και έκτακτα μέτρα, ιδιαίτερα στην κατεύθυνση της πραγματικής διευκόλυνσης των ασφαλισμένων να αποπληρώσουν υποχρεώσεις τους προς τον ΟΑΕΕ. Απεστάλη ήδη επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας (12/5/2010) για νέα ρύθμιση για αποπληρωμή χρεών προς τον ΟΑΕΕ με ευνοϊκότερους όρους (72 δόσεις και μεγαλύτερη διαγραφή προστίμων).

Σημειωτέον ότι η αδυναμία πληρωμής εισφορών προς ΟΑΕΕ φέρνει σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση τον ασφαλισμένο γιατί αμέσως διακόπτεται  η ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη και προφανώς δυσχεραίνεται ιδιαίτερα και η δυνατότητα συνταξιοδότησής του. Η επιλογή μη πληρωμής εισφορών στον ΟΑΕΕ δεν αποτελεί κλασική περίπτωση εισφοροδιαφυγής. Τις περισσότερες των περιπτώσεων είναι αποτέλεσμα αδυναμίας λόγω επιχειρηματικής αποτυχίας ή δυσπραγίας με δυσμενείς συνέπειες για τον ασφαλισμένο. Επιβαρύνεται δηλ. ο ίδιος και όχι τρίτο πρόσωπο όπως στην περίπτωση μη πληρωμής εισφορών των εργαζομένων (ΙΚΑ).

Εκτός από μία πραγματικά ευνοϊκή ρύθμιση το επόμενο 10ημερο τίθεται σε ισχύ και η δυνατότητα δανειοδότησης με εγγύηση ΤΕΜΠΜΕ (6ετή δάνεια με διετή περίοδο χάριτος) για πληρωμή χρεών προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία. Η πρόταση αυτή της ΓΣΕΒΕΕ τελικά υιοθετήθηκε, με μεγάλη όμως καθυστέρηση.

 • Εκκρεμεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ για αποποινικοποίηση της καθυστέρησης πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ.
 • Να μην υπάρξει καμία αύξηση των εισφορών στον ΟΑΕΕ για το 2010 και 2011.
 

II. Αλλαγές που επιφέρονται με το νέο Σχέδιο Νόμου για το Ασφαλιστικό το οποίο έχει τεθεί προς Δημόσια Διαβούλευση και αφορά στους αυτοαπασχολούμενους.

 • Βελτίωση του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων με Διαδοχική Ασφάλιση. Δεν ανταποκρίνονται οι προτεινόμενες διατάξεις στην πλήρη εξάλειψη των αδικιών στον τρόπο που υπολογίζονται οι συντάξεις στη Διαδοχική Ασφάλιση. Οι βελτιώσεις που προτείνονται είναι της τάξης του 10%.
 • Θεσμοθετείται η χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ με 0,4 % επί του ΑΕΠ (σε αναλογία καλύτερη και από ότι στο ΙΚΑ) πλέον χρηματοδότησης για Προνοιακές Παροχές, πλέονχρηματοδότησης από τον ειδικό Λογαριασμό τύπου ΛΑΦΚΑ.
 • Έγινε αποδεκτό το από 3ετίας αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ για θεσμοθέτηση Προνοιακού Δίχτυ Ασφάλειας για Αυτοαπασχολούμενους. Καθιερώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα Προνοιακό καθεστώς για τους Αυτοαπασχολούμενους που χάνουν το επάγγελμα τους. Έως τώρα με την διακοπή λειτουργίας της επαγγελματικής δραστηριότητας ο ΟΑΕΕ έπαυε να παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στον επαγγελματία.

Στο σχέδιο νόμου θεσμοθετούνται και 2 ειδικοί λογαριασμοί. Ένας στον ΟΑΕΔ, ο οποίος παρέχει το δικαίωμα περίθαλψης στους αυτοαπασχολούμενους για 2 χρόνια (όπως και στους εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους). Ένας στην Εργατική Εστία ο οποίος δίνει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ να λαμβάνουν Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού όπως και οι εργαζόμενοι. Ταυτόχρονα στηρίζονται οικονομικά και οι οργανώσεις των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ.

 • Διατηρείται η δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 60 με 35 χρόνια Ασφάλισης, άλλα και η δυνατότητα συνταξιοδότησης μετά από 37 χρόνια στα ταμεία του ΟΑΕΕ χωρίς όριο ηλικίας (μέχρι στιγμής).
 • Από το 2013 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των παλαιών συνταξιούχων (προ 1993) του πρώην ΤΕΒΕ. Το ποσοστό αναπλήρωσης γίνεται 2 % όπως ισχύει και στο ΤΑΕ. Ενιαίος τρόπος δηλαδή υπολογισμού για όλα τα πρώην ταμεία του ΟΑΕΕ. Ο νέος τρόπος υπολογισμού δεν έχει Αναδρομική ισχύ. Το τμήμα της ασφαλιστικής διαδρομής έως το 2013 υπολογίζεται με τον παλαιό τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΤΕΒΕ (ποσοστό αναπλήρωσης  3 %) και το άλλο τμήμα, από το 2013 και μετά με τον προτεινόμενο υπολογισμό στο νομοσχέδιο (ποσοστό αναπλήρωσης 2%). Τα 2 τμήματα αυτά προστίθενται και αποτελούν την τελική σύνταξη.

Η βασική δικαιολογία για την δυσμενή αυτή αλλαγή για τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΕΒΕ, είναι ότι στο ΤΑΕ το τελικό ποσοστό αναπλήρωσης στην τελική σύνταξη ήταν έως 70% ενώ στο ΤΕΒΕ έφθανε έως και το 130%.

Η αλλαγή αυτή θα επιφέρει μειώσεις στην προσδοκώμενη τελική σύνταξη για μεγάλη κατηγορία παλαιών ασφαλισμένων στο ΤΕΒΕ και ιδιαίτερα στις υψηλότερες συντάξεις.

Για τους ασφαλισμένους στο πρώην ΤΑΕ δεν επέρχεται καμία ουσιαστική αλλαγή.

 • Από το 2018 καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων: βασική + ανταποδοτική.

Η βασική προσδιορίζεται σε σημερινές τιμές στα 360 €, η δε ανταποδοτική υπολογίζεται με νέους συντελεστές αναπλήρωσης. Οι συντελεστές αναπλήρωσης στον ΟΑΕΕ είναι υψηλότεροι από αυτούς στο ΙΚΑ, διότι στον ΟΑΕΕ προσμετράτε όλος ο ασφαλιστικός βίος για τον υπολογισμό της τελικής σύνταξης.

 

 

 

III. Προτεινόμενες αλλαγές στο Νέο Νομοσχέδιο

Γενικές Παρατηρήσεις – Παραδείγματα

1.  Ασφαλισμένοι που εισέρχονται στην ασφάλιση από 1/1/2013

 

Σύνταξη = Βασική + Αναλογική

Η Βασική ανέρχεται σε 360 € (τιμές 2010)

Η Αναλογική υπολογίζεται :

αγια τους Μισθωτούς με ποσοστά διαφοροποιούμενα με βάση τα έτη ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές (κατάταξη σε 12 κατηγορίες με βάση το ύψος των συνταξίμων αποδοχών)

βγια τους αυτοαπασχολούμενους με βάση την ασφαλιστική κατηγορία κατάταξης (14 ασφαλιστικές κατηγορίες) και τα έτη ασφάλισης.

2.  Ασφαλισμένοι που εισήλθαν ή εισέρχονται στην ασφάλιση μέχρι 31/12/2012 και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 1/1/2018 Σύνταξη = Σ1 + Σ2

Σ1 : Η σύνταξη που υπολογίζεται για τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι 31/12/2012, με βάση τα ισχύοντα σήμερα.

Σ2 : Η σύνταξη που υπολογίζεται για τον χρόνο που θα διανυθεί από 1/1/2013 και εφεξής με βάση τα ανωτέρω στην παράγραφο 1

Σημειώνεται ότι στο ποσό της σύνταξης Σ2 συμπεριλαμβάνεται τμήμα της βασικής σύνταξης που υπολογίζεται αναλογικά με βάση τα έτη μετά την 1/1/2013 προς τον συνολικό χρόνο.

3. Ασφαλισμένοι που εισήλθαν ή εισέρχονται στην ασφάλιση μέχρι 31/12/2012 και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης προ την 1/1/2018 Σύνταξη = Σ1 + Σ2

Σ1 : Η σύνταξη που υπολογίζεται για τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι 31/12/2012, με βάση τα ισχύοντα σήμερα.

Σ2 : Η σύνταξη που υπολογίζεται για τον χρόνο ασφάλισης από 1/1/2013 έως 31/12/2017 με ποσοστό ετήσιας αναπλήρωσης 2%.

Συγκριτικά παραδείγματα

 • Ασφαλισμένος 1/1/1993 μετά 35 χρόνια : 1060 € σύνταξη. Ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται μέχρι 31/12/2012 με τον ισχύοντα τρόπο και από 1/1/2013 με τον προτεινόμενο στο Νέο Νομοσχέδιο. Αν δεν ίσχυε το Νέο Νομοσχέδιο ο ασφαλισμένος θα έπαιρνε 1078 € σύνταξη.

Σημειώνεται : Μείωση σύνταξης κατά 1,68%.

Ασφαλισμένος μετά την 1/1/2013 (σύνταξη μετά 35 χρόνια) : 1005 €

Ασφαλισμένος μετά την 1/1/2013 (σύνταξη μετά 40 χρόνια) : 1218 € Σύμφωνα με το ΝέοΝομοσχέδιο.

 • Ασφαλισμένος μετά την 1/1/2013 (σύνταξη μετά 35 χρόνια) : 1078 €

Ασφαλισμένος μετά την 1/1/2013 (σύνταξη μετά 40 χρόνια) : 1078 € Σύμφωνα με τοισχύον σύστημα.

Σημειώνεται : Μείωση σύνταξης κατά 6,8% στα 35 χρόνια και αύξηση σύνταξης έως 13% σταδιακά έως τα 40 χρόνια.

 • ΟΑΕΕ – ΤΑΕ (έμποροι)

Ασφαλισμένος 1/1/1985 (συνταξιοδότηση μετά 35 χρόνια) : 1168 € σύνταξη με τοισχύον σύστημα.

Ασφαλισμένος 1/1/1985 (συνταξιοδότηση μετά 35 χρόνια) : 1175 € σύνταξη με το ΝέοΝομοσχέδιο.

Σημειώνεται : οριακή αύξηση

Γενικά για τους παλαιούς (προ 1993) ασφαλισμένους στο πρώην ΤΑΕ δεν επέρχονται ουσιαστικές αλλαγές. Σε άλλες περιπτώσεις ανάλογα με το έτος ασφάλισης (προ 1993) και την ασφαλιστική διαδρομή παρατηρούνται μικρές αυξήσεις και σε άλλες περιπτώσεις μικρές μειώσεις.

 • ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ

Για τους ασφαλισμένους έως το 1977 που θα συνταξιοδοτηθούν μετά 35 χρόνια έως την 31/12/2012 με τις παλαιές διατάξεις του ΤΕΒΕ δεν επέρχεται καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης και στις παρεχόμενες συντάξεις.

 • ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ

Για τους ασφαλισμένους από το 1978 έως το 1992. Για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά 35 χρόνια ασφάλισης επέρχονται μειώσεις ανάλογα με το έτος εξόδου για συνταξιοδότηση (έως 31/12/2017 ή μετά την 1/1/2018).

 1. Έως 31/12/2017

Η τελική σύνταξη αποτελείται από το άθροισμα α+β, όπου :

α) η ασφαλιστική διαδρομή από 1/1/1978 έως 31/12/2012

(υπολογίζεται με τις παλαιές διατάξεις του ΤΕΒΕ)

β) η ασφαλιστική διαδρομή από 1/1/2013 έως 31/12/2017

(υπολογίζεται με τις νέες διατάξεις του Νομοσχεδίου που θα

ισχύουν έως 31/12/2017, ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 2%)

Σημειώνονται : μειώσεις κατά μέσο όρο 8%, ιδιαίτερα για τις μεγαλύτερες συντάξεις και ανάλογα από το έτος συνταξιοδότησης μεταξύ 2013-2017.

2. Μετά 1/1/2018

Αν ο ασφαλισμένος άρχισε την ασφάλισή του π.χ. από 1/1/1988 και μετά 35 χρόνια συνταξιοδοτηθεί το 2023 η τελική σύνταξη αποτελείται από το άθροισμα α+β, όπου :

α) ασφαλιστική διαδρομή από 1/1/1988 έως 31/12/2012

(υπολογίζεται με τις παλαιές διατάξεις, ισχύουσες, του ΤΕΒΕ)

β) η ασφαλιστική διαδρομή από 1/1/2013 έως 2023

υπολογίζεται με τις προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου και τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης (από 0,9% έως 1,6% κατά έτος. Προστίθεται, δε, και η βασική σύνταξη των 360 € με τιμές 2010).

 

 

Σημειώνονται : μειώσεις από 2% έως και 22%, ιδιαίτερα για τις μεγαλύτερες συντάξεις (άνω των 1.800 €), και μικρότερες για τις χαμηλότερες συντάξεις. Η μείωση εξαρτάται και από τα χρόνια απομάκρυνσης του έτους συνταξιοδότησης από το 2013.