Επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας σχετικά με τις Υπουργικές Αποφάσεις για την Αδειοδότηση των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων


Επιστολή έστειλε η ΓΣΕΒΕΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κ. Μ. Χρυσοχοίδη αναφορικά με τις Υπουργικές Αποφάσεις για την αδειοδότηση των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων. Στην επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ τονίζει ότι η διαδικασία αδειοδότησης αποτελεί έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες για την επανεκκίνηση της επενδυτικής δραστηριότητας και κατά συνέπεια της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, καλώντας τον Υπουργό να λάβει σοβαρά υπόψη τις προτάσεις της Συνομοσπονδίας προτού προβεί στην υπογραφή των σχετικών αποφάσεων.

Επιπροσθέτως, η Συνομοσπονδία θεωρεί ότι η συνέχιση του διαλόγου σε τόσο καθοριστικής σημασίας ζητήματα είναι επιβεβλημένη, δεδομένου ότι η περίοδος διαβούλευσης, όπως ορίστηκε από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ήταν εξαιρετικά σύντομη.

Παράλληλα, η ΓΣΕΒΕΕ επανέφερε δύο συγκεκριμένες προτάσεις της για την περαιτέρω βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, για τις οποίες χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση:

  • Δημιουργία Μητρώου Πιστοποιημένων Μηχανικών στο ΤΕΕ, έπειτα από εκπαίδευση, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας αδειοδότησης χωρίς τη μεσολάβηση των δημοσίων υπηρεσιών.
  • Κατάργηση της εξαίρεσης της Αττικής από το Νόμο 3982/2011. Όπως έχει επανειλημμένα επισημάνει η ΓΣΕΒΕΕ,  το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων δεν ισχύει για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να εγκατασταθούν στην Αττική. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων βρίσκεται στην Αττική, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να γίνει λόγος για απλοποίηση των διαδικασιών, όσο παραμένει αυτή η εξαίρεση.

Σε σχέση με τα σχέδια των Υπουργικών Αποφάσεων του Ν. 3982/2011, οι βασικές παρατηρήσεις της ΓΣΕΒΕΕ είναι οι εξής:

  • Παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές και μικρές (99,6%), δεν προβλέπεται εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ ως μέλος της Επιτροπής για τα Επιχειρηματικά Πάρκα.
  • Η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα δικαιολογητικά και την γενικότερη διαδικασία για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα από τον οποίο εξαρτάται η μείωση ή όχι των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με το σχέδιο της Απόφασης, υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία μπορεί να εμποδίσουν την ουσιαστική απλοποίηση των διαδικασιών.. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Ερωτηματολόγιο που υποβάλλει η επιχείρηση στις Αδειοδοτούσες Αρχές, την κατάθεση πολλών δικαιολογητικών, με σημαντικότερα εκείνα που εκδίδονται από την Πολεοδομία (Βεβαίωση χρήσης γης και κύριας χρήσης) που καταργούν ουσιαστικά τις «υπηρεσίες μιας στάσης» και τη σύγχυση που θα δημιουργηθεί για τις επιχειρήσεις της Αττικής καθώς δεν υπάγονται στον νέο Νόμο, χωρίς όμως να προβλέπεται ποια διαδικασία θα ακολουθείται.
  • Για όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων υπάρχει διπλασιασμός των παραβόλων. Παράλληλα επέρχεται και αυστηροποίηση των προστίμων και των κυρώσεων Στην παρούσα εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία θεωρούμε ότι όλα αυτά πρέπει να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα που ισχύουν μέχρι σήμερα, τουλάχιστον για όσο διαρκεί το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.