Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων ΠΡΟ-ΠΟ

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Μάρνης 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διεύθυνση:
info@poeppp.org

Τηλέφωνο: 210 5223580

Τηλεομοιοτυπία: 210 5229289

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΖΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΛΟΥΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΠΟΥΖΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ