Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων ΠΡΟ-ΠΟ

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Μάρνης 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5223580

Τηλεομοιοτυπία: 210 5229289

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΑΜΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠ. ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΣΙΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΙΩΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ