Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Ιπποκράτους 13, 106 79 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 3610345

Τηλεομοιοτυπία: 210 3610345

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΙΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ