Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Κουμουνδούρου 1, 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διεύθυνση:
omarte@otenet.gr

Τηλέφωνο: 210 5236086

Τηλεομοιοτυπία: 210 5236771

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Μούσιος Μιχάλης
Α' Αντιπρόεδρος Παπαδόπουλος Νεόφυτος
Β' Αντιπρόεδρος Ζιάκας Βασίλειος
Γ' Αντιπρόεδρος Ράπτης Παναγιώτης
Γεν. Γραμματέας Κεβρεκίδης Κωνσταντίνος
Αν. Γεν. Γραμματέας Τσουκαλάς Πρόκοπης
Οργ. Γραμματέας Κουκομερια Ελισάβετ
Ταμίας Παπαϊωάννου Ανδρέας
Αν. Ταμίας Τσανασίδης Χρήστος
Έφορος Κόγιας Δημήτριος
Σύμβουλος Προεδρείου Γέρος Δημήτριος
Σύμβουλος Προεδρείου Γκίκας Δημήτριος
Σύμβουλος Μάζης Νικόλαος