Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Καποδιστρίου 24, 106 82 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 3317301-2

Τηλεομοιοτυπία: 210 3317301-2

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Καββαθάς Γεώργιος
Α' Αντιπρόεδρος Τσάκος Ιωάννης
Β' Αντιπρόεδρος Κουζούπης Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας Κουράσης Γιώργος
Αν. Γεν. Γραμματέας Κοτσαμπάς Σωτήριος
Ταμίας Κολιός Μιχαήλ
Σύμβουλος Ανδριανάκης Ανδρέας
Σύμβουλος Γκόφας Παναγιώτης
Σύμβουλος Παπαδόπουλος Ιωάννης
Σύμβουλος Κλουβάς Ιωάννης
Σύμβουλος Μαρμαγκιόλης Αναστάσιος
Σύμβουλος Καραγεώργος Κωνσταντίνος
Σύμβουλος Βασιλάκης Βασίλειος
Σύμβουλος Τσιακίρογλου Μαρία
Σύμβουλος Βαφειάδης Ανέστης