Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Λέκκα 20, 105 62 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 3229047

Τηλεομοιοτυπία: 210 3229047

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Καλπακίδης Πέτρος
Α' Αντιπρόεδρος Κανακάρης Αναστάσιος
Β' Αντιπρόεδρος Μαρκόπουλος Γεράσιμος
Γεν. Γραμματέας Βασιλειάδης Ζαχαρίας
Αν. Γεν. Γραμματέας Τασατζης Νικόλαος
Ταμίας Τσοτσούλης Αθανάσιος
Αν. Ταμίας Βικάτος Ηλίας
Εφ. Μητρώου Συρμακέσης Γιάννης
Σύμβουλος Ρουσανίδης Παύλος
Σύμβουλος Μαρίνης Σταμάτης
Σύμβουλος Γιαλεσάκης Χρυσλοβαλάντης
Σύμβουλος Παπαθανασίου Τριαντάφυλλος
Σύμβουλος Στάντζος Στράτος