Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Πλατεία Ελευθερίας 2, 105 53 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 3248455

Τηλεομοιοτυπία: 210 3211630

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ