Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Χίου

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Καλοπλύτου 13, 821 00 ΧΙΟΣ

Διεύθυνση:
oebecxiou@gmail.com

Τηλέφωνο: 22711 81031

Τηλεομοιοτυπία: 22711 81031

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΥΤΡΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΑΛΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΡΓΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΟΝΙΩΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ