Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σερρών

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Π. Κωστόπουλου 2, 621 00 ΣΕΡΡΡΕΣ

Τηλέφωνο: 23210 23066

Τηλεομοιοτυπία: 23210 23051

http://www.oevess.gr

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΑΠΤΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΡΟΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ