Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Σωματείων Περιφέρειας Πειραιά

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Κολοκοτρώνη 80, 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλέφωνο: 210 4113573

Τηλεομοιοτυπία: 210 4113573

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Τσάκος Ιωάννης
Α' Αντιπρόεδρος Βέργος Δημήτριος
Β' Αντιπρόεδρος Δρίτσας Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας Χήτος Μιχαήλ
Αν. Γεν. Γραμματέας Σταματέκου Χρύσα
Ταμίας Ιωσηφίδης Ιωάννης
Αν. Ταμίας Χανιώτης Ιωάννης
Σύμβουλος Γιαννακούρης Ιωάννης
Σύμβουλος Χαλβαιάκη Ευσταθία
Σύμβουλος Ραπαντζίκου Ορσία
Σύμβουλος Δρούγκας Δημήτρης
Σύμβουλος Μέρος Σταύρος
Σύμβουλος Μανωλάκος Δημήτριος