Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Πειραιά

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Σαχτούρη 12, 185 37 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διεύθυνση:
obsp@otenet.gr

Τηλέφωνο: 210 4179460

Τηλεομοιοτυπία: 210 4179460

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Σαμιωτάκης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος Μουστάκας  Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας Τσαπραζής Απόστολος
Ταμίας Θεοδωρέλης Δημήτριος
Σύμβουλος Μήτσος Παναγιώτης