Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Νίκαιας

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Λαοδικείας 53, 184 53 ΝΙΚΑΙΑ

Διεύθυνση:
info@enkas.gr

Τηλέφωνο: 210 4912885

Τηλεομοιοτυπία: 210 4920528