Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Μεσογείων

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Β. Αδάμ 49, 194 00 ΚΟΡΩΠΙ

Διεύθυνση:
info@bit.com.gr

Τηλέφωνο: 22940 28233

Τηλεομοιοτυπία: 22940 29041