Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Λάρισας

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Παπακυριαζή 44, 412 22 ΛΑΡΙΣΑ

Τηλέφωνο: 2410 534710

Τηλεομοιοτυπία: 2410 534689

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Παληογιάννης Δημήτριος
Α' Αντιπρόεδρος Λιανός-Μπέλλος Γεώργιος
Β' Αντιπρόεδρος Γκουνταρόπουλος Βάιος
Γεν. Γραμματέας Σαγώνας Κωνσταντίνος
Αν. Γεν. Γραμματέας Δεμίρης Σπύρος
Ταμίας Παπαδοπούλου Ελισάβετ
Έφορος Ναχαμος Ευθύμιος
Σύμβουλος Αρζομανίδης Ιωάννης
Σύμβουλος Δημητρίου Λάζαρος
Σύμβουλος Σακελλαρόπουλος Γεώργιος
Σύμβουλος Ζιώγκος Ευάγγελος