Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Φιλελλήνων & Ερμού 13, 653 02 ΚΑΒΑΛΑ

Διεύθυνση:
oevek@otenet.gr

Τηλέφωνο: 2510 223323

Τηλεομοιοτυπία: 2510 229687

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Παναγιωτίδης Ιωάννης
Α' Αντιπρόεδρος Δημητριάδης Αβραάμ
Β' Αντιπρόεδρος Καράμπελας Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας Αρσονιάδης Παναγιώτης
Ταμίας Χατζηχρήστου Θεόδωρος
Δημ. Σχέσεων Μιχαηλίδης Χαράλαμπος
Σύμβουλος Ιωαννίδης Σωτήρης
Σύμβουλος Κωνσταντινίδης Δημοσθένης
Σύμβουλος Κωνσταντινίδης Παναγιώτης
Σύμβουλος Χατζούλης Θωμάς
Σύμβουλος Πούλος Φώτιος