Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηλείας

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Αθανάσιου Διάκου 12, 272 00 ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Διεύθυνση:
oebehleias@yahoo.gr

Τηλέφωνο: 26220 22502

Τηλεομοιοτυπία: 26220 25502

http://oebehleias.blogspot.gr

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Διαμαντόπουλος Παναγιώτης
Α' Αντιπρόεδρος Δούνιας Γεώργιος
Β' Αντιπρόεδρος Φλεβοτομος Παναγιώτης
Γεν. Γραμματέας Μαρκεσίνης Γεώργιος
Αν. Γεν. Γραμματέας Μιχαλόπουλος Αθανάσιος
Ταμίας Σταυρόπουλος Χαράλαμπος
Αν. Ταμίας Χρυσανθακόπουλος Νικόλαος
Σύμβουλος Μπιρμπας Δημήτριος
Σύμβουλος Μακρόπουλος Παρασκευάς