Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ευβοίας

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Λ. Βενιζέλου 12, 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ

Τηλέφωνο: 22210 20328

Τηλεομοιοτυπία: 22210 20328

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Θαλάσσης Ηλίας
Α΄Αντιπρόεδρος Ξύγκης Δημήτριος
Β' Αντιπρόεδρος Βερούχη Μαρία
Γεν. Γραμματέας Σταθόπουλος Ιωάννης
Αν. Γεν. Γραμματέας Βασιλείου Βασίλειος
Ταμίας Παπαθανασίου Ιωάννης
Αν. Ταμίας Χριστοδούλου Λάμπρος - Αντώνης
Σύμβουλος Μετοχιάτης Αντώνης
Σύμβουλος Μπουραντάς Νικόλαος