Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Δωδεκανήσου

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Γρ. Λαμπράκη 8, 851 00 ΡΟΔΟΣ

Διεύθυνση:
oebedd@gmail.com

Τηλέφωνο: 22410 75606

Τηλεομοιοτυπία: 22410 75606

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Τσούλλος Νικόλαος
Α' Αντιπρόεδρος Παπασάββα Αικατερίνη
Γεν. Γραμματέας Πάγκαλης Γεώργιος
Ταμίας Καρεκλάς Κωσνταντίνος
Σύμβουλος Γαρουφαλλής Νικόλαος
Σύμβουλος Κλούβας Ιωάννης
Σύμβουλος Κουνάκης Παναγιώτης
Σύμβουλος Λάσπας Γεώργιος
Σύμβουλος Σκαλίδης Αρκάδιος