Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Δωδεκανήσου

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Γρ. Λαμπράκη 8, 851 00 ΡΟΔΟΣ

Τηλέφωνο: 22410 75606

Τηλεομοιοτυπία: 22410 75606

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Τσούλλος Νικόλαος
Α' Αντιπρόεδρος Κλούβας Ιωάννης
Β΄Αντιπρόεδρος Παπασάββα Αικατερίνη
Γεν. Γραμματέας Πάγκαλης Γεώργιος
Ταμίας Λάσπας Γεώργιος
Αναπλ.  Ταμίας

Κυζάλας  Τσαμπίκος

Σύμβουλος Περτσέλλης  Στέφανος
Σύμβουλος Χάρης  Μιχαήλ