Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Δυτικής Αττικής

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Πλούτωνος 17, 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5543000

Τηλεομοιοτυπία: 210 5549342

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΒΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΤΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΛΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΛΙΩΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗ-ΡΑΛΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΡΙΨΗ ΣΕΒΑΣΤΗ