Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Δράμας

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Διρφύος 3, 661 00 ΔΡΑΜΑ

Τηλέφωνο: 25210 22568

Τηλεομοιοτυπία: 25210 22568

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Μουρμούρης Όθωνας
Α' Αντιπρόεδρος Σταικος Αντώνης
Β' Αντιπρόεδρος Παπαδόπουλου Παρασκευή
Γεν. Γραμματέας Δρουγούτης Μιχαήλ
Ταμίας Καραχριστιανίδης  Καλλίνικος
Σύμβουλος Παπαδόπουλος Παρασκευάς
Σύμβουλος Λάζογλου Θωμάς