Ομοσπονδία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Αττικής

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Καποδιστρίου 24, 106 82 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5236339

Τηλεομοιοτυπία: 210 5236339

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΥ ΛΙΤΣΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ