Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Διεύθυνση:
obsagr@gmail.com ΑΘΗΝΑ 106 77

Τηλέφωνο: 210 3809327

Τηλεομοιοτυπία: 210 3809327

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗ ΑΝΘΗ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΥΓΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΛΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΤΟΥΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ