Ενδιαφέρουν

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Εγκαίνια της έκθεσης - Αφιέρωμα: «Η Γενοκτονία των Αρμενίων στα Πρωτοσέλιδα του Παγκόσμιου Τύπου της Εποχής» 28 Απριλίου 2015
Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4321/2015 που αφορούν στη ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 16 Απριλίου 2015
Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας 08 Απριλίου 2015
Εναρκτήρια Ημερίδα με θέμα: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η περίπτωση του Δήμου της Αθήνας», 17 Μαρτίου 2015 13 Μαρτίου 2015
Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) 11 Μαρτίου 2015
Εκδήλωση "Επιχειρηματικότητα και κατανάλωση: Βασικοί πυλώνες για τη στήριξη της εγχώριας αγοράς και την έξοδο από τη κρίση" την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 10 Μαρτίου 2015
Εσπερίδα "Εθνική Ανάγκη: Καταναλώνουμε ό,τι Παράγουμε" την Κυριακή 15-03-2015 10 Μαρτίου 2015
ΠΟΛ. 1022 Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων 04 Μαρτίου 2015
Νέος τρόπος έκδοσης βεβαιώσεων & πιστοποιητικών από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο 03 Μαρτίου 2015
Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής 02 Μαρτίου 2015