Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τίτλο "New Age Marketing" από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνουν την έναρξη του 3ου κύκλου του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο “NewAgeMarketing”, στις 7 Νοεμβρίου 2016.

Το Πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται στην αγγλική γλώσσα,απευθύνεται σε κάθε στέλεχος επιχείρησης, νέο επαγγελματία, ή και φοιτητή που θέλει να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις σύγχρονες προκλήσεις, αποκτώντας σε σύντομο χρονικό διάστημα, μια συνοπτική αλλά ολοκληρωμένη γνώση γύρω από το μάρκετινγκ. Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων ως προς όλα τα κύρια συστατικά του μάρκετινγκ, παρουσιάζοντας με καινοτομία τις σύγχρονες αρχές του. Η εκπαιδευτική ύλη είναι οργανωμένη σε περιεκτικές ενότητες που περικλείουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κανείς για να μπορεί να προσφέρει αξία στον πελάτη του. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι είναι μάρκετινγκ και ποιες είναι οι διαστάσεις του, ποιος είναι ο ρόλος του στη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων και πώς μπορεί να υποστηρίξει τη λήψη επιτυχημένων αποφάσεων.

Το Πρόγραμμα δομείται σε εννέα (9) διδακτικές ενότητες και διαρκεί 18 εβδομάδες. Υλοποιείται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, με τη μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει εφαρμοσμένη ανάλυση, ερωτήσεις, ασκήσεις, βίντεο και μελέτες περιπτώσεων και συνοδεύεται από προτεινόμενο σχέδιο μελέτης. Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στη διδακτέα ύλη, μέσω εννέα (9) διαγωνισμάτων (20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) που θα τους ανατίθενται ηλεκτρονικά ανά ενότητα, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (κάθε δεύτερη εβδομάδα) και έχουν τη δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας με τους εισηγητές, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ακόμα, η εκπαιδευτική μεθοδολογία περιλαμβάνει τέσσερις (4) σύγχρονες τηλεδιασκέψεις. Με την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά Πιστοποιητικό Μάρκετινγκ από το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η υποβολή των αιτήσεων διαρκεί έως την 1 Νοεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.marketing.econ.uoa.gr/