Τοποθέτηση της ΠΟΕΣΕ για τον ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ

Οι αλλεπάλληλες μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς των επιχειρήσεων εστίασης έχει πραγματικά εξουθενώσει το σύνολο του κλάδου, ο οποίος συμμετέχει σημαντικά στην εγχώρια προστιθέμενη αξία που παράγεται στον τόπο μας.

Η δημοσίευση της πρόθεσης για εφαρμογή ενός ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ στην ελληνική οικονομία, που συνεπάγεται αύξηση του ΦΠΑ στον κλάδο εστίασης και συναφών επαγγελμάτων, θα οδηγήσει σε νέα συρρίκνωση του αριθμού των επιχειρήσεων και διόγκωση των χρεών. Ας μη λησμονούμε ότι με τις προηγούμενες μεταβολές από το 8% στο 13% και στη συνέχεια στο 23%, η απώλεια του τζίρου των επιχειρήσεων καθώς και των στόχων του Δελτίου Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ήταν παταγώδης και αντίστοιχη της αποτυχίας με την εφαρμογή του ενιαίου συντελεστή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να θυσιάζονται υγιείς επιχειρήσεις επειδή η πολιτεία δεν μπορεί να ασκήσει τον ελεγκτικό της ρόλο αποτελεσματικά.

Τη στιγμή που οι επιχειρήσεις του κλάδου αναμένουν την τουριστική περίοδο για να μπορέσουν να ισορροπήσουν σε ένα περιβάλλον εύθραυστης ανάκαμψης και αβεβαιότητας, κάθε αύξηση των φορολογικών συντελεστών πολλαπλασιάζει τους κινδύνους υπερχρέωσης, καταρρακώνει τον οικονομικό προγραμματισμό και οδηγεί τους επιχειρηματίες σε αδιέξοδα. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί οι κλάδοι του τουρισμού και της εστίασης χρειάζονται ένα χαμηλό συντελεστή κάτω του 10% ιδιαίτερα τώρα που ξεκίνησε η τουριστική περίοδος. Η αντίστοιχη εμπειρία (μείωσης του ΦΠΑ από το 23% στο 13%) του 2014 μπορεί να αποτελέσει οδηγό επιτυχίας.

Η ΠΟΕΣΕ καλεί την κυβέρνηση να προβεί στην επίσημη δημοσιοποίηση του οικονομικού της σχεδιασμού και  να εγκαινιάσει μια ειλικρινή διαβούλευση για τους τρόπους ενίσχυσης της φορολογικής βάσης και των φορολογικών μηχανισμών με γνώμονα τον ισότιμο επιμερισμό των βαρών. Η εφαρμογή ενιαίου συντελεστή θα οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα.