Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4321/2015 που αφορούν στη ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κοινοποίησε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4321/2015 "Ρυθμίσεις για την επαννεκίνηση της οικονομίας", με τις οποίες θεσπίζεται μεταβατικό πλαίσιο ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην του ΝΑΤ.

Σχετικά αρχεία: