Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε απόφαση με την οποία η προθεσμία που είχε δοθεί μέχρι 31/03/2015 για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Σχετικά αρχεία: