Εναρκτήρια Ημερίδα με θέμα: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η περίπτωση του Δήμου της Αθήνας», 17 Μαρτίου 2015

Την Τρίτη 17 Μαρτίου, στις 9:30 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας (Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω), θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Ημερίδα Ευαισθητοποίησης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Τοπική Αυτοδιοίκηση: η περίπτωση του Δήμου της Αθήνας», που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, το ΚΕΚ ΙΕΚΕΠ και την Εταιρία  Κοινωνικής & Πολιτισμικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «ΝΟΣΤΟΣ».

Η βασική προτεραιότητα του έργου που ανέλαβε το ΕΚΚΕ σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς για τον Δήμο Αθήνας είναι να προωθήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική αξιοποίησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με δύο άξονες παρέμβασης:

  1. Την ενδυνάμωση των θεσμικών αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων που ζουν στα όριά του και αντιμετωπίζουν, σε αυτή τη περίοδο κρίσης, αυξημένα προβλήματα.
  2. Τη διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές υπηρεσίες/δομές του Δήμου Αθηναίων, καθώς και με κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου.

Στην Ημερίδα θα αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος της συνέργειας των ιδιωτικών επιχειρήσεων με τις δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Μιας συνέργειας που δίνει την δυνατότητα κάλυψης των κενών μεταξύ «αναγκών» και «προσφοράς» μέσω ενός πλαισίου χορηγικών πακέτων, αλλά και ικανής να οδηγήσει σε συνεργασίες προς όφελος των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Σχετικά αρχεία: