Υποβολή Α.Π.Δ. εργοδοτών για τους οποίους έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής μέσω διαδικτύου

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. εξέδωσε έγγραφο αναφορικά με την υποβολή Α.Π.Δ. εργοδοτών για τους οποίους έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής μέσω διαδικτύου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν στο αρμόδιο Υποκατάστημα ελέγχου της έδρας τους, όλες τις Α.Π.Δ. απαιτητών μισθολογικών περιόδων χωρίς την επιβολή κυρώσεων (οίκοθεν ακύρωση των ΠΕΠΕΕ για την εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.)

Σχετικά αρχεία: