Ποιοι, που και γιατί αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα

Συνέντευξη Τύπου με θέμα την παρουσίαση του πρώτου Δικτύου (Cluster) Συντονισμένης Διαχείρισης Απομακρυσμένων και Διάσπαρτων Ακινήτων, το οποίο απαρτίζεται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, με τον συντονισμό και την υποστήριξη της ΓΣΕΒΕΕ, όπως και των αποτελεσμάτων της έρευνας «Το προφίλ του σημερινού αγοραστή κατοικίας» που διενέργησε η Ένωση Μεσιτών Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας (ΕΠΠΑ), πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ.

Το Cluster συγκροτήθηκε από Μεσίτες Ακινήτων, καταρτισμένους σε θέματα εκτίμησης και διαχείρισης ακινήτων, Εταιρεία Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, Νομικών, Φοροτεχνικών κ.α., με σκοπό την υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης ακινήτων που βρίσκονται μακριά από τους ιδιοκτήτες τους (Ομογενείς) ή και διάσπαρτης σε όλη την επικράτεια (Κληροδοτήματα, Τράπεζες, Δημόσιοι φορείς).

Η δε έρευνα εξετάζει το ποιοι, που, πως και για ποιο σκοπό αγοράζουν σήμερα ακίνητα στην Ελλάδα.  Βασίστηκε σε πραγματικές συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν τους πέντε πρώτους μήνες του 2014 σε 11 περιφέρειες.

Την πρωτοβουλία του Δικτύου (Cluster) Συντονισμένης Διαχείρισης Απομακρυσμένων και Διάσπαρτων Ακινήτων, το οποίο αναπτύσσεται με τη δομημένη συμβουλευτική υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις», ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασαν: ο κ. Ν. Μανομενίδης, Συντονιστής του Cluster, οι κ.κ. Δ. Σαμαράς της εταιρίας Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε.,  Θεολόγος Μπόσδας, Αντιπρόεδρος της ΕΠΠΑ, Δ. Μπινιάρης, Εκπρόσωπος Μεσιτών Ακινήτων στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και ο Αντώνης Αγγελάκης, στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Σχετικά αρχεία: